polskie

technologie

aktywacji

 
 

Aktywatory GOODWAY

Zrzut ekranu 2020-08-25 o 16.16.17.png

Aktywatory paliw energetycznych,

w tym: węgla i gazu ziemnego

Odbiorca: wytwórcy energii i ciepła

Rezultat: redukcja ilości spalanych paliw

Korzyści: oszczędności finansowe

photo_2020-08-25 15.58.06.jpeg

Aktywatory surowców 

farmaceutycznych

Odbiorca: producenci leków

Rezultat: skrócenie czasu leczenia 

Korzyści: oszczędności finansowe

 

 

ewrt.jpg

Aktywatory reagentów

chemicznych

Odbiorca: producenci wyrobów chemicznych

Rezultat: wzrost wydajności procesów 

Korzyści: oszczędności finansowe

PARTNERZY mogą sprawdzić technologię Aktywatorów
we własnym obiekcie
OFERTA

©2021 by GOODWAY IP sp. z o.o. sp. k.

  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube