top of page
8.png

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

GOODWAY ENERGY SP. Z O.O. SP. K. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@goodway.email lub pisemnie na adres:

 

Inspektor Ochrony Danych 

GOODWAY ENERGY SP. Z O.O. SP. K.

02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1

bottom of page