top of page
Aktywatory PALIW ENERGETYCZNYCH:
Zrzut ekranu 2020-08-28 o 15.16.21.png
  • Ograniczają oddziaływanie instalacji energetycznych na człowieka, środowisko, bioróżnorodność i ekosystemy, w tym na zdrowie, jakość powietrza, gleby i ziemi oraz florę i faunę

  • Znacząco obniżają ilość spalanego paliwa i emisji CO2 na każdą wytworzoną megawatogodzinę (MWh)

  • Redukują ilość toksycznych substancji i odpadów powstających w procesie wytwarzania energii

  • Nie narażają pracowników na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Technologia wielkoskalowych Aktywatorów elektromagnetycznnych GOODWAY („Aktywatory”) dedykowana jest obiektom produkującym energię elektryczną i cieplną na bazie gazu i/lub węgla w celu znaczącego obniżenia ilości spalanego paliwa i emisji CO2 na 1 MWh.

Aktywatory działają na zupełnie innej zasadzie niż dotychczas stosowane aktywatory paliw. O ile w przypadku klasycznych aktywatorów i katalizatorów wykorzystywane są dodatki do paliw, to Aktywator jest w stanie uzyskać lepszy efekt wyłącznie naświetlając paliwa polem elektromagnetycznym. Zaletą Aktywatorów jest fakt, że nie jest zmieniany skład fizyko-chemiczny paliwa a wartość opałowa naświetlanych paliw wzrasta do 18% dla węgla. Aktywator musi być zasilany energię elektryczną na poziomie 2kW. Oznacza to, że po zastosowaniu Aktywatorów, koszt energii elektrycznej nie przekroczy 5% uzyskanych oszczędności.

 

Technologia Aktywatorów Elektromagnetycznych (AE)

 

W wyniku naświetlania paliw polem elektromagnetycznym następuje proces kwantomechanicznej aktywacji reagentów (wzbogacania) na poziomie elektronowej struktury naświetlanego paliwa i powietrza. W rezultacie poprawiana jest jakości paliwa oraz powietrza dostarczanych do jednostek wytwórczych. Zastosowanie Aktywatorów w skali przemysłowej prowadzić będzie do optymalizacji kosztów utrzymania majątku wytwórczego w ramach istniejących uwarunkowaniach prawnych (PL/UE).

 

Technologia Aktywatorów pozwala produkować energię elektryczną (także w skojarzeniu z ciepłem i innymi produktami) na poziomie niższym w zużyciu paliwa i emisji CO2 na MWh niż osiągane parametry w danej instalacji gazowej lub węglowej.

Aktywatory są bezpieczne:

  1. Aktywatory mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem ponieważ posiadają certyfikat ATEX (Ex) - dyrektywy Unii Europejskiej, definiującej wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem;

  2. Aktywatory węgla montowane są 30/40 cm nad transportowanym węglem - Aktywatory nie stykają się z instalacją nawęglania

  3. Aktywatory gazu montowane są 10/20 cm od rury gazowej - Aktywatory nie stykają się z instalacją gazową;

AE-2_edited.png
AE-2_edited.png

Aktywatory elektromagnetyczne (AE) to technologia wdrażana przez GOODWAY, oparta na kwantomechanicznej aktywacji reagentów w procesach spalania gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego, prowadząca do wzrostu uzyskanego ciepła do 18%, służąca obniżeniu ilości spalanego paliwa przy wytworzeniu tej samej energii (ciepła).

 

Aktywatory umieszczane są nad paliwem w trakcie transportu na liniach nawęglania oraz na instalacji doprowadzającej powietrze (wlot), będą oddziaływać na paliwo oraz powietrze polem elektromagnetycznym bezpiecznym dla zdrowia i środowiska.

 

Spółki GOODWAY zakończyły fazę badań i rozwoju, potwierdzając skuteczność aktywatorów elektromagnetycznych na podstawie niezależnych badań  prowadzonych m.in. na terenie Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do współpracy

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page